Drobné úpravy německých pravopisných pravidel

Rada pro německý pravopis (Rat für deutsche Rechtschreibung) schválila v pátek malé změny německého pravopisu v oblasti psaní slov zvlášť, resp. dohromady. Reflektovala tak problémy s novými pravidly německého pravopisu při praktickém používání.

Příklad:
Leidtun (mrzet)
do r. 1998 leidtun
1998–2005 Leid tun
od r. 2005 opět leidtun

Po desetiletích diskuzí a přechodném období od roku 1998 vstoupí v německy hovořících zemích 1. srpna tohoto roku v platnost pravopisná reforma. Výjimku tvoří některé její části, o jejichž podobě se ještě diskutuje.