Zadávání znaků na Windows Mobile II: Block Recognizer

Kdo raději píše perem či propiskou než na klávesnici, tomu se může při psaní na kapesním počítači s operačním systémem Windows Mobile zamlouvat psaní stylusem po dotykovém displeji.

Block RecognizerTaké ten, kdo někdy používal PDA Palm, bude důvěrně znát princip Graffiti: píšete stylusem po vyhrazené části displeje písmena, kapesní počítač je rozpoznává a vkládá na místě kurzoru.

Block Recognizer, který je součástí nelokalizovaného operačního systému Windows Mobile, dokonce přímo vychází ze stejných tahů písma jako Graffiti 1 na PalmOS 4, založených na psaní zjednodušených velkých písmen. Důležité je, že každé písmeno se píše jedním tahem. Pro „kritická“ písmena jako K, T, X ad. se musí použít zjednodušený nápis. Takto upravenou abecedu je možné se naučit během krátké doby.

Problémem je chybějící zadávání diakritiky. Na Windows Mobile není Block Recognizer lokalizován, takže jej můžete ideálně použít např. jen pro psaní textových zpráv nebo zápis cizojazyčného textu. Pro některé méně časté znaky jako @, & %, interpunkci apod. si musíte otevřít zvláštní softwarovou klávesničku.

Pro psaní na plošku pro Block Recognizer – levé pole je určeno pro psaní písmen, pravé pro zadávání číslic – můžete použít stylus, pro kratší zadání vám ale bude stačit i prst.

Block Recognizer na Windows Mobile

+ snadný přechod z Palmu
+ rychlé naučení se jednotahových písmen
+ ‚i‘ je opravdu píše jako jednoduchá čárka
– psaní jen ve spodní části displeje
– chybí podpora české diakritiky
– pro některé znaky se musí otevírat klávesnička