Nač jsou třeba tlumočníci v Evropské komisi?

V Evropské komisi pracuje 500 tlumočníků na plný pracovní úvazek. Denně je doplňuje 300 až 400 tlumočníků-externistů. Jejich společným jmenovatelem je vysoká kvalifikace s dokončeným vysokoškolským vzděláním. Jejich pracovní náplní je zajištění hladkého chodu mluvené komunikace na denně 50–60 zasedáních. Za rok tedy odtlumočí v přepočtu 10 000 jednacích dnů.


Generální ředitel pro tlumočení v Evropské komisi Marco Benedetti řekl o významu „svých“ tlumočníků, a tím o náročnosti jejich práce: „Našim úkolem je zajistit, aby členské státy mohly vysílat na zasedání v Bruselu své nejlepší odborníky a ne nuceně pracovníky s nejlepšími jazykovými znalostmi.“