Německá slova v cizích jazycích

Společnost pro německý jazyk (GfdS) vyzvala v minulém roce veřejnost, aby jí zasílala příklady slov německého původu v cizích jazycích. Došlo téměř 7 500 odpovědí.

„Dánové používají výraz ‚salonfaehig‘ (vyhovující společenským zvyklostem), v indonéštině existuje slovo ‚blumkol‘ (květák) a v korejštině ‚autobahn‘ (dálnice). Ze Somálska byla nahlášena slova ‚shule‘ (škola) a ‚kaputi‘ (zničený). V Rusku znají slova německého původu jako ‚butterbrot‘ (chleba s máslem), ‚durschlag‘ (průklep) a ‚kompott‘ (kompot).“

Jiné příklady německých slov, které pronikly do 50 jazyků:

– Arubaito – práce (japonština)
– Feijerwerk – ohňostroj (ukrajinština)
– Kohlrabi – kedluben (britská angličtina)
– Schlagbaum – hraniční závora (ruština)
– Schteker – zástrčka (bulharština)
– Snitzil – řízek (turečtina)