Abrogans – nejstarší německý slovník

Abrogans je první latinsko-(starohorno-)německý slovník a zároveň nejstarší zachovaná jazyková památka němčiny vůbec. Ručně psaný glosář na pergamenovém papíře v knižní formě z doby okolo roku 790 obsahuje okolo 3 670 výrazů ve staré horní němčině a 14 600 příkladů použití, a je tak cenným zdrojem informací o tehdejším vývojovém stupni němčiny.

Abrogans

Transkripce: Abrogans. dheomodi. (nízký, pokorný) humi-
lis: samftmoati. (dobromyslný) abba. fa-
terlih (otcovský) pater. fater: (otec)
abnuere. ferlaucnen. (popírat)
renuere. pauhnen. (odmítnout) recusare.
[faruuazzan] (zamítnout)

Pojmenován byl podle svého prvního hesla Abrogans (lat. pokorný), dříve se mu podle jména fiktivního mnicha říkalo také Keronův slovník. Originální exemplář je uchováván v Klášterní knihovně ve švýcarském St. Gallenu.