Rozpoznání cizího jazyka počítačem

Systém, který vyvinuli informatici z Vysokého učení technického v Brně, dokáže rozpoznat jazyk na základě poslechu krátkého úseku cizojazyčné nahrávky. Technologie detekce jazyka spočívá v rozpoznání sledu hlásek. Na jejich základě software prohledá statistiky nejčastějších sledů hlásek v jednotlivých jazycích. Databáze je založena na výsledcích mnohahodinového tréninku, během kterého se počítač učí přiřazovat poslouchaný text k jeho transkripci. Systém je pak schopen již na základě sekvence tří hlásek určit, o jaký jazyk se jedná.

Jak by bylo možné systém prakticky uplatnit? Představte si třeba, že v zahraničí voláte na tísňovou linku. „Počítačový program v telefonní ústředně rozpozná, jakou řečí mluvíte, a přepojí vás rovnou k operátorovi, který vám rozumí.“ Dalším využitím může být rychlé vyhledání výrazu v archivu nahrávek v určitém jazyce.