Rakouská němčina bojuje s imagí druhotřídnosti a exotismu

Rakouská němčina musí v zahraničí bojovat s problémem své image. Jak vyplývá ze studie mezi 130 učiteli němčiny a 800 studenty na britských, francouzských, českých a maďarských univerzitách, bývá rakouská němčina chybně vnímána jako dialekt. Je považována za druhotřídní, staromódní nebo dokonce chybnou.

Příklady rakouských pojmů

(rakouská němčina – němčina v Německu – čeština)

Karfiol – Blumenkohl – květák
Marille – Aprikose – meruňka
Matura – Abitur – maturita
Paradeiser – Tomate – rajče
Sackerl – Tüte – sáček
Semmel – Brötchen – houska
ich bin gestanden – ich habe gestanden – stál jsem
Tuchent – Federbett – peřina
auf etw. vergessen – etw. vergessen – zapomenout (na) něco


Když zahraniční studenti ve svých písemných pracích použijí austriacismus, je to často považováno za chybu. Výrazy z němčiny, jak se používají v Německu, naproti tomu platí za standard.

Pro řešení tohoto problému jsou navrhována marketingová opatření jako vydání velkého rakouského slovníku včetně pokynů k výslovnosti. Pozornost této tématice má být věnována při výuce budoucích učitelů němčiny na rakouských univerzitách, kterým je tato problematika často neznámá.