Němčina má hrát v evropských institucích důležitější roli

Německy hovoří jako mateřským jazykem 83 miliónů z téměř 490 miliónů občanů EU. Německý jazyk tak zaujímá vedoucí postavení mezi 23 úředními jazyky EU. Jako cizí jazyk figuruje na druhém místě za angličtinou, po rozšíření před třemi lety přitom dokonce předstihla francouzštinu.
Němčina v Evropě
Rozšíření německého jazyka v Evropě

Přesto hraje němčina v institucích EU pouze vedlejší roli. Je sice oficiálním pracovním jazykem v Radě ministrů a Komisi, avšak neformální rozhovory se vedou jen zřídkakdy v němčině, protože ji zde mimo rodilých mluvčích ovládá jen malý okruh osob.

Německo chce proto využít předsednictví v EU pro zvýšení významu němčiny v evropských institucích. V Bruselu se úředníkům nabízejí jazykové kurzy podporované německou vládou. Němečtí a rakouští ministři a diplomati hovoří při oficiálních příležitostech a před tiskem svou mateřštinou a návrhy zákonů, předkládané Komisi, mají být s rostoucí tendencí již od počátku k dispozici v německém jazyce.