Slova roku v USA ve znamení ekologie

Dvě americká slovníková nakladatelství vyhlásila v tomto měsíci výsledky své volby „slova roku“.

Webster’s New World College Dictionary
grass station – „biostanice“ – čerpací stanice s ekologickými palivy vyrobenými z biomasy

čerpací stanice

New Oxford American Dictionary
locavore (také: localvore) – „lokažravec“ – člověk, který jí potraviny, které pocházejí z blízkého okolí, takže jejich přepravou není nadměrně zatěžováno životní prostředí