Nejednotný pravopis v Německu: 2 země zavedou nový pravopis později

Z výsledků včerejší konference předsedů vlády německých spolkových zemí s vládnoucí CDU/CSU vyplynulo, že ve dvou největších zemích, Bavorsku a Severním Porýní-Vestfálsku, se o rok prodlouží přechodné období, během kterého je možné na úřadech a ve školách používat starý a nový pravopis. Pověřená komise má tento čas využít pro provedení úprav některých sporných bodů reformy pravopisu.

Ve zbývajících 14 spolkových zemích a dalších německy hovořících státech budou nová pravopisná pravidla závazně platná již od 1. srpna tohoto roku.