Reportáž švýcarské televize o tlumočnících v EU

Na kanále 3sat se včera večer vysílal švýcarský televizní magazín Rundschau (Politika a ekonomika z švýcarského pohledu). Desetiminutový reportážní příspěvek Sabiny Gisiger pod názvem Umění tlumočníků se zabýval prací tlumočníků v Evropské unii.

Screenshot: Rundschau: Dolmetscher-Kunst
Nizozemský tlumočník Rein Kooyman pracuje v Bruselu 26 let

Základem pro práci tlumočníků je vůbec první nařízení Evropských společenství z roku 1958, podle kterého se každý má právo na půdě evropských institucí a v kontaktu s nimi vyjadřovat svým mateřským jazykem, je-li jazykem některého členského státu.

Dnes, kdy počet úředních jazyků v EU vzrostl na 20, a tím počet jazykových kombinací na 380, pracuje v Bruselu každodenně na různých zasedáních 800 tlumočníků. V příštích letech se počítá s dalšími tlumočníky pro irštinu, rumunštinu, bulharštinu, chorvatštinu, turečtinu. Jako pracovní jazyk správy se v Bruselu rozšířila angličtina. Pro podpoření principu vícejazyčnosti byl i proto v minulém roce ustanoven komisař pro mnohojazyčnost.

Každé vyslovené slovo v Bruselu vyvolá tlumočnickou lavinu. Tlumočníci, kteří sedí při zasedáních po třech v úzkých kabinách, se při simultánním tlumočení střídají po půl hodině. Jejich rolí je nejen tlumočení slova, ale zprostředkování mezi různými národními temperamenty a kulturami.
„Nejen jednoduše přeložit, co se říká, ale také přeložit, co je myšleno – to je vysoká škola tlumočení.“