Latina je dalším jazykem Google Translate

Latina je dalším podporovaným jazykem online překladové služby Google Translate. Přestože je jazyk starých Římanů mrtvý, existuje rozsáhlá stará literatura v latině, pro kterou může být tato služba užitečná. Velké množství dostupných latinských textů a jejich překladů mohl Google také použít pro trénování svého překladového systému. Písemnosti, které vykazují podobnosti s těmito tréninkovými texty, překládá systém podle prvních ohlasů převážně spolehlivě.

Latina – základní fakta

Rozšíření Římské říše v r. 117

– kód ISO 639-1: la
– vymřelý italický jazyk, vyvinuly se z něj moderní románské jazyky italština, francouzština, španělština, portugalština, rumunština, ladinština a rétorománština
– jeden z úředních jazyků Vatikánu
– 7. stol. př. n. l. nejstarší nápis
– pol. 3. stol. př. n. l. počátky spisovného jazyka
– úřední jazyk Římské říše (753 př. n. l.– 480/600)
– vulgární latina – lidový mluvený jazyk, od 1. do 6. stol. se z ní vyvinuly románské jazyky
– středověká latina – po zániku spisovného jazyka v 7. stol. se v 10. stol. latina rekonstruovala a stala se církevním, odborným a uměleckým jazykem
– humanistická latina – oživení klasické latiny humanistickými učenci ve 14. až 15. stol.
– v západní a střední Evropě až do období baroka jazyk vzdělaných vrstev
– do r. 1965 se používala latina v římsko-katolické liturgii
– dodnes se používá latinská terminologie v biologii, lékařství a právu
– nesčetné množství výpůjček z latiny v germánských a slovanských jazycích