Rakouské slovo roku 2008: člověk říkající ano životu

Také Rakousko si volí tradičně v prosinci slova končícího roku.

Rakouská slova roku 2008

Místo smrti člověka říkajícího ano životu

Slovo roku:
1. Lebensmensch (člověk říkající ano životu)
2. Krocha
3. Wachteleierkoalition (koalice křepelčích vajec)

Negativní slovo roku:
1. Gewinnwarnung (varování před ziskem)
2. Heimatpartei (domovská strana)
3. Kulturdelikt (kulturní delikt)

Věta roku:
Wir haben nur unsere Stärken trainiert, deswegen war das Training heute nach 15 Minuten abgeschlossen. (Trénovali jsme jen naše silné stránky, proto dnešní trénink skončil po 15 minutách.)

Negativní věta roku:
Es reicht! (Tak dost!)


Jako ‚člověk říkající ano životu‘ byl po své tragické smrti označen svým politickým chráněncem jeden známý rakouský populistický politik.
Jméno rakouského mládežnického kulturního hnutí ‚Krocha‘ (v rakouské němčině: ‚nářez‘) se specifickým jazykově originálním vyjadřováním obsadilo 2. místo.
Na třetím stupínku skončila ‚koalice křepelčích vajec‘, pojem z letošního předvolebního boje, kdy opozice zpochybňovala smysluplnost snížení daně z přidané hodnoty na potraviny.

Při stejném hlasování přes internet volili Rakušané také negativní slova roku 2008. První místo obsadilo ‚varování před ziskem‘, které ve skutečnosti varuje před poklesem výnosů.
‚Domovská strana‘ je politická strana, která si pro sebe nárokuje ‚domov‘ a vykládá si jej svým vlastním způsobem.
Jako nadřazený pojem pro vraždu ze cti nebo nucený sňatek v přistěhovalecké komunitě zavedla rakouská ministryně vnitra složeninu ‚kulturní delikt‘.

Porota vybírala z návrhů také větu a negativní větu roku. Sebeironická věta rakouského národního trenéra během mistrovství Evropy ‚Trénovali jsme jen naše silné stránky, proto dnešní trénink skončil po 15 minutách.‘ byl zvolen větou, verbalizované odepření komunikace z úst bývalého vicekancléře ‚Tak dost!‘ negativní větou.