Jazyková mapa Evropy z 18. století

Gottfried Hensel publikoval v roce 1741 ve svém díle „Synopsis universæ philologiæ etnolingvistickou mapy Evropy, která je zřejmě nejstarší jazykovou mapou vůbec.

Polyglotta
Europa Polyglotta, Linguarum Genealogiam exhibens, una cum Literis, Scribendique modis, Omnium Gentium (Mnohojazyčná Evropa, která ukazuje genealogii jazyků, spolu s abecedami a způsobem psaní všech národů)

Území mapy jsou popsána textem Otčenáše v jazyce příslušné země jako srovnávacím vzorovým textem, mapa Evropy je doplněna přehledovými tabulkami historických i současných písem (hebrejské, řecké, azbuka, runy, gótské písmo atd.).