Pár tipů pro používání internetových překladačů

Ačkoliv se technologie online překladačů stále vyvíjí, představuje pro ně ironie, sarkasmus a dvojsmyslnost nepřekonatelnou překážku. Algoritmy totiž nedokážou vždy 100% rozpoznat kontext, což je nezbytnou podmínkou pro volbu správných slov.

Přesto jim není možné upřít pozitivní stránky – minimálně umožňují hrubě porozumět překladům textů typu recepty, novinové články nebo návody k použití. Od čeho je však třeba odrazovat, je jejich používání pro překlad korespondence do jazyka, který odesílatel neovládá. Taková zpráva v lepším případě vyvolá úsměv adresáta, v horším nedorozumění nebo jeho hněv. Lepší je v takovém případě poslat text dopisu v originále, ať si jej adresát přeloží, resp. nechá přeložit sám.

Netřeba asi zmiňovat, že strojově přeložená oficiální nebo obchodní korespondence působí neseriózně, a že strojově přeložená smlouva má být z důvodů srozumitelnosti a právní jistoty tabu.

Píšeme-li text, o kterém se ví, že se bude strojově překládat, je vhodné jej již ve fázi psaní formulovat s ohledem na práci překladače: jednoduše strukturované, krátké úplné věty. Je vhodné se vystříhat používání trpného rodu, ironie, dvojsmyslností a nominálního stylu.