iTranslate4.eu – nový strojový překladač

Portál iTranslate4.eu má umožnit lepší porozumění cizojazyčným textům v jazycích EU díky strojovému překladu. Protože se používají technologie různých kooperačních partnerů, uživateli se navrhnou různé varianty překladu, a záleží na něm, pro kterou se rozhodne.

Webové rozhraní iTranslate4.eu
Webové rozhraní iTranslate4.eu

Služba využívá 300 jazykových vyhledávačů a podporuje v současnosti 36 jazyků vč. menšinových, i dalších světových jazyků. V tuto chvíli ovšem chybí v nabídce čeština. Služba je bezplatná a veřejná.

Službu je možné používat pro překlady webových stránek, e-mailů nebo při chatování, dále je možné technologii iTranslate4eu propojit s technologií překladové paměti.