Německy hovořící Belgie a její právní terminologie

Od konce 1. světové války, kdy bylo Belgii odstoupeno území s německy hovořícím obyvatelstvem, je celá země oficiálně trojjazyčná. Na území německojazyčného společenství ve východní části provincie Lutyšsko (Liège) na hranici s Německem se v každodenním životě, ve správě, na školách, hovoří německy.

Německy hovořící území v BelgiiJazykové rozdíly oproti zbytku německy hovořícího světa vyplývají hlavně ze státoprávního uspořádání v Belgii. Federativní monarchie má své právní pojmy a označení institucí, které jsou jinde neznámé. Pro překlad nařízení a zákonů pro německy hovořící Belgičany se proto musela vytvořit nová terminologie.

Tímto úkolem je pověřena Centrální služebna pro německé překlady – Výbor pro německou právní terminologii („Zentrale Dienststelle für deutsche Übersetzungen – Ausschuss für die deutsche Rechtsterminologie“). Je odpovědná za sjednocení a stanovení slovní zásoby, která se používá v oficiálních překladech belgických právních předpisů do němčiny.

K jejím dalším úkolům patří poradenská služba úřadům, vypracování glosářů a terminologických seznamů.

Její terminologická práce je přístupná v trojjazyčných databázích právních pojmů (Semamdy a Debeterm) na internetu.

Německojazyčné společenství v Belgii

Sídlo: Eupen
Rozloha: 854 km²
Počet obyvatel: 73 000

Obce (od severu na jih):

1. Kelmis
2. Lontzen
3. Raeren
4. Eupen
5. Bütgenbach
6. Büllingen
7. Amel
8. Sankt Vith
9. Burg-Reuland