Předsedkyně Obce překladatelů hovoří o literárních překladech

Hana Linhartová je předsedkyní české Obce překladatelů, profesní organizace překladatelů literatury. Členství je podmíněno vydáním dvou přeložených knih a schválením návrhu na přijetí výborem. Obec není organizací výběrovou, přesto je jejími členy většina renomovaných překladatelů. Uděluje Cenu Josefa Jungmanna za výborné překlady, Cenu Jiřího Levého pro mladé a začínající překladatele a Anticenu za překlady nezdařilé.

O společenském postavení překladatelů: „Postavení překladatele upadá ve všeobecném kulturním povědomí. To je vidět i na tom, že prakticky neexistuje kritika překladu. Překlad je veřejností pojímán jako samozřejmost, překladatel je totiž často člověk, který nemá potřebu se prezentovat jako osoba, jen prostřednictvím svého díla.“

O honorářích za literární překlady: „Překládání se bohužel se pro nás stává nechtěně pouze koníčkem. Řada lidí se živí učením, naši členové často pracují na univerzitách. A pak jsou lidé, kteří se živí překladem odborných textů, které jsou podstatně lépe placeny, případně tlumočením.“

O překladu jako takovém: „I když je to krásná práce, je nesmírně vyčerpávající. Patří sem i dohledávání, ověřování, zjišťování reálií, termínů, nekonečná drobná práce.“