Německo-český minislovníček odpadového hospodářství

Z přípravy na tlumočení akce pro zákazníka vybíráme vybrané výrazy z oboru odpadové hospodářství:

Německo-česká terminologie odpadového hospodářství

Kontejnery na tříděný odpad

Abfall – odpad
Altstoff – sběrná surovina
Deponie – skládka
Entsorgung – likvidace
Hausmüll – domovní odpad
Restmüll – směsný komunální odpad
Rücknahmepflicht – povinnost zpětného odběru
Sperrmüll – rozměrný odpad
Verwertung – zužitkování
Wertstoff – druhotná surovina