:-)

Efekt tiché pošty při tlumočení v Evropském parlamentu

I tlumočník je jen člověk. Různé přeslechy, vícevýznamovost slov, nesrozumitelnost řečníka apod. vedou i při profesionálním tlumočení k různým nechtěným nedorozuměním. Markantní humorné příklady ze Štrasburku uvádí web Sprachenknäuel (Jazykové klubko), který se věnuje otázce jazyků v Evropském parlamentu:

Evropský parlament
Evropský parlament ve Štrasburku: tichá pošta mezi lavicemi a kabinami

– Vlámská poslankyně ve výboru pro životní prostředí hovořila o ecologische belasting, což se do němčiny přetlumočilo jako Umweltbelastung (ekologická zátěž). Nato vypukla mezi členy parlamentu velká debata, dokud se nedorozumění nevysvětlilo: slovo belasting použila poslankyně ve významu daň.

– Německý poslanec se vyjádřil k otázce přepravy kamióny TIR (tedy „tiráky“), v tlumočnické kabině se z toho staly transporty zvířat (Tier-Transporte).

– Britský poslanec srovnal vysoké tempo řeči při vášnivé debatě s raftingem na divoké vodě. Použil přitom výraz shooting rapids (peřeje). Německá tlumočnice však rozuměla shooting rabbits (střílení králíků), načež jeden německý poslanec zvolal ke zcela překvapenému řečníkovi: „Lovu zdar!“

– Při řešení jiné otázky měl parlament rozhodnout o nasazení „Rady moudrých“. Ze tří moudrých (francouzsky trois sages), se staly tři opice (trois singes).