Dobrovolníci překládají zprávy do 15 jazyků

Zatímco ve svých počátcích byl internet takřka výhradně v angličtině, dnes ze symbolického koláče ukrajují stále větší podíl jiné jazyky.
Wikipedie dnes existuje ve 200 jazykových verzích, 36 % blogů na platformě WordPress je v jiném jazyce než angličtině. I proto se do popředí zájmu dostávají různé překladové služby jako Google Translate, které dokáže překládat texty automaticky do 41 jazyků. Podobné služby však ztroskotávají na náročnějších textech. Dokud je nezvládnou v uspokojivé kvalitě, musí přijít ke slovu lidští překladatelé. Trendem poslední doby je využívání služeb překladatelů-dobrovolníků.


To je i řešení, pro které se rozhodla uživatelská platforma pro šíření aktuálních zpráv Lingua – Global Voices. Mnoho z jejich více než 100 překladatelů ve svém volném čase věnuje až desítky hodin týdně překládání zpráv, které se věnují lidem a místům, která zůstávají masovými médii nepovšimnuta. Z důvodů dodržení kvality kontroluje jimi přeložené zprávy ještě druhý rodilý mluvčí.

Zpravodajství zatím není překládáno do češtiny.