Těžké začátky irštiny v EU

Po 34 letech členství Irska v Evropské unii byl irský jazyk k 1. lednu 2007 uznán oficiálním jazykem EU. Tuto mimořádnou událost chtělo Irsko oslavit v Evropském parlamentu slavnostním projevem v irštině, který se však musí na neurčitou dobu odložit, protože se za 1,5 roku nepodařilo irským úředníkům sehnat požadovaných devět tlumočníků, a to i přesto, že byly na ně dávno schváleny finanční prostředky.

Gaeltacht –- území, kde se hovoří irsky jako prvním jazykemIrština to rozhodně nemá lehké ani doma, kde je sice podle ústavy jazykem země číslo jedna, a od vyhlášení nezávislosti 1922 je povinným předmětem na školách. Tímto keltským jazykem se ovšem domluví plynule jen 3 procenta obyvatelstva.

Příznačné je, že když se v minulém roce jeden spisovatel snažil při cestě Irskem domluvit pouze irsky, narážel na nevlídné reakce spoluobčanů, kteří se styděli za to, že neznají jazyk svých předků.

Na druhou stranu hrával jako pouliční muzikant před kostely obscénní písně v irštině, za což mu vždy bylo odměnou pár mincí v pouzdře na kytaru.