Test němčiny mladých – fiasko

Vybaven pouze jazykovou intuicí jsem se pokusil o zdolání testu znalostí jazyka německých mladistvých a šeredně jsem ztroskotal. V dohledné době si budu muset asi zakoupit nejnovější slovník jazyka mladých. Jeho aktuální slovní zásoba 1 500 slovíček se aktualizuje na základě došlých návrhů od německých teenagerů každým rokem. Jazyk se totiž vyvíjí dynamicky dále…

„Nemlaskej u jídla! Mluv zřetelně! Nebuď drzý! To jsou příkazy, které mladí neposlouchají, ale kterým alespoň rozumí. Opačným směrem to s porozuměním často neklape. Bude to pravděpodobně i kvůli tomu, že mladí mají svůj vlastní jazyk.“

Test jazyka německých mladých – 4 z 10 odpovědí správně.
Pouze 4 otázky z 10 se správnou odpovědí…

Ukázka slovní zásoby ze slovníku jazyka německých mladých:
(v závorce doslovný překlad)

Filet (filé) – pěkná dívka
Knochenschleuder (kostní centrifuga) – velmi hubený člověk
Korallenriff (korálový útes) – uhrovitý člověk
Naturwollsocken (ponožky z přírodní vlny) – silně ochlupené nohy
Playa – dobře vypadající chlapec
Pommespanzer (hranolkový tank) – tlustá osoba
Ramadeckel (víko Ramy) – mastné vlasy
Tsatzikihupser (hopsající tzatziki) – Řek
Zappelbunker (vrtivý bunkr) – diskotéka

*) Za affiliate/reklamní odkazy dostává provozovatel stránek příp. provizi od obchodníka. Více informací.