Slovník zeměměřičství

Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí uveřejněný na webových stránkách Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického zpracovává Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v těchto oborech: fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, geodézie, geografická informace, inženýrská geodézie, kartografie, katastr nemovitostí, mapování, přístrojová technika, teorie chyb a metody zpracování dat. Odborné termíny seřazené abecedně podle českých pojmů, obsahují cizojazyčné ekvivalenty v angličtině, francouzštině, němčině a slovenštině. Plánováno je rozšíření o ruštinu. Hesla obsahují i krátký výklad, příp. další doplňující údaje.

Příklad hesla:

nemovitost
pozemek a stavba spojená se zemí pevným základem
A: immovables, real estate
F: immeuble m, bien-fonds m
N: Liegenschaft e
R:
S: nehnuteľnosť