Microsoft prezentoval elektronického tlumočníka

Microsoft vyvíjí ve spolupráci s Torontskou univerzitou novou technologii, která má pomoci v budoucnu překonávat jazykové bariéry. Díky ní se systém při rozpoznávání lidské řeči dopouští o 30 % méně chyb než v minulosti.

Živá prezentace strojového tlumočení z angličtiny do čínštiny.
Kliknutím na obrázek spustíte video z platformy YouTube. Platí zásady ochrany osobních údajů Google a podmínky služby YouTube.

Živé tlumočení prezentoval Microsoft minulý měsíc v Číně. Byly postupně demonstrovány tři fáze procesu tlumočení:

1. rozpoznání mluveného jazyka a jeho transkripce
2. překlad transkripce do druhého jazyka
3. generování hlasového výstupu v druhém jazyce

Tradiční technologie první fáze, vyvinutá v 70. letech, byla založena na tzv. Markovově procesu, při kterém se rozpoznávají slova na základě vyhodnocení statistických dat mnoha mluvčích.

Microsoft naproti tomu používá tzv. Deep Neural Networks (DNN), které vychází z měření mozkových proudů. Zatímco dříve bylo každé 4.–5. slovo rozpoznáno chybně, u nové techniky je to každé 7.–8. slovo.