Badeniho jazyková nařízení rozdělila Rakousko

Dne 5. dubna 1897, tedy před 109 lety, se pokusil rakouský předseda vlády v tehdejší rakousko-uherské monarchii, rodilý Polák hrabě Kazimír Badeni, vydáním jazykových nařízení pro Čechy a Moravu vyřešit dlouhodobý národnostní konflikt v mnohonárodnostním státě. Čeština měla být v Čechách a na Moravě v úředním styku postavena na úroveň němčiny.

Protože ale mělo toto nařízení platit i v oblastech se souvislým čistě německým osídlením, znamenalo to prakticky pro řadu německých úředníků, že by museli být nahrazeni úředníky českými, kteří ovládali oba jazyky. Rakouští Němci ze všech politických táborů reagovali na výnos pobouřeně. Po demonstracích, nepokojích, obstrukcích parlamentních zasedání a pádu vlády 28. listopadu 1897 byla nařízení zmírněna a 14. října 1899 definitivně zrušena.


Hrabě Kazimír Felix Badeni
Hrabě Badeni, předseda rakouské vlády 1895–1897:
oběť vlastního pokusu o reformu