Slovníky na Amazon Kindle

Ve čtečce elektronických knih Amazon Kindle 3 jsou standardně integrovány 2 rozsáhlé anglické výkladové slovníky: The New Oxford American Dictionary a Oxford Dictionary of English.

Standardní slovník na čtečce Kindle: The New Oxford American Dictionary
Standardní slovník na čtečce Kindle: The New Oxford American Dictionary

Při čtení anglických dokumentů na čtečce stačí zajet kurzorem na slovo a na spodním nebo horním okraji obrazovkyse zobrazí 2 řádky jeho slovníkové definice. Stisknutím klávesy se otevře jeho plná definice. Jeden slovník je možné pro tuto funkci definovat jako standardní.

S oběma slovníky je možno pracovat i samostatně, tedy otevřít si je na celé obrazovce jako elektronickou knihu.

The New Oxford American Dictionary (NOAD)

*)

– odpovídá 2. tištěnému vydání z roku 2005
– slovník americké angličtiny, který vychází z britského slovníku (New) Oxford Dictionary of English a korpusu 200 mil. slov současné americké angličtiny
– elektronický rozsah: 957 502 lokací
– tištěný rozsah: 2 096 str.
– 250 000 lexikografických a encyklopedických hesel
– u hesel zpravidla nejsou uváděna britská synonyma
– na rozdíl od tištěného vydání neobsahuje obrázky
– vyznačení dělení slov
– vyznačení výslovnosti americké angličtiny pomocí zjednodušené transkripce
– poznámky k etymologii u hesel (autor: Anatolij Liberman)
– vysvětlení zkratek a výslovnosti

Oxford Dictionary of English ([N]ODE)

*)
– odpovídá 2. tištěnému vydání z roku 2005
– těžištěm slovníku je britská angličtina, vychází z Britského národního korpusu a databáze citací Oxford Reading Programme
– nejrozsáhlejší jednosvazkový slovník nakladatelství Oxford, vznikl nezávisle na Oxford English Dictionary
– elektronický rozsah: 801 946 lokací
– tištěný rozsah: 2 110 str.
– 355 000 slov, frází, definic
– 12 000 encyklopedických hesel, 68 000 vysvětlení
– u hesel zpravidla nejsou uváděna americká synonyma
– IPA transkripce standardní anglické výslovnosti v Anglii (RP), vynechaná u každodenních slov
– poznámky k etymologii u hesel (autor: Anatolij Liberman)
– předmluvy, seznam autorů, vysvětlení zkratek a výslovnosti

*) Za affiliate/reklamní odkazy dostává provozovatel stránek příp. provizi od obchodníka. Více informací.