Překlady pro Evropskou komisi: omezení délky dokumentů

Masy dokumentů a množství jazyků, do kterých se musí překládat dokumenty Evropské unie, přináší nemalé problémy. V květnu minulého roku se kvůli překladovým problémům zpozdilo přijetí dvou směrnic.

Jen pro Evropskou komisi přitom pracuje v současnosti 439 překladatelů z nových členských států, z nich mají dvě třetiny uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou. V současnosti probíhá v souvislosti s dalším rozšiřováním EU nábor bulharských a rumunských překladatelů.


Evropská unie

Před rozšířením EU činila průměrná délka pracovních dokumentů 37 stránek, což by dnes, s 11 novými úředními jazyky, bylo už těžko zvládnutelné. Z toho důvodu existuje dohoda, podle které smí mít dokumenty již jen maximálně 15 stránek.