Na klepání zapomeňte, (opět) se kliká

Klepali jste dosud myší? Když se tento novotvar někdy v průběhu 90. letech objevil v české počítačové terminologii, klepal jsem si z něj na čelo.

KliknutíSloveso „kliknout“ vytvořené z citoslovce „klik“, napodobující zvuk při stisknutí tlačítka myši, které má paralely i v jiných jazycích (en: click, de: klicken, fr: cliquer, ru: кликать), mi připadalo zcela přirozené a výstižné.

Mimo podařených změn počítačové terminologie v té době – vzpomínám na matoucí tlačítko Zrušit nebo Zpět, nahrazené dnešním Storno – se ale začalo objevovat vedle klikání také klepání myší. Že by někdo při stisknutí tlačítka myši slyšel „klep“? Nebo připodobňoval tuto činnost ke klepání koberců?

Zatímco se přitom ještě klepání dalo rozumět, slovo poklepání (zřejmě odvozené z poplácání) jako označení pro dvojité kliknutí bylo značně iritující.

Nové termíny en – cs

click (sloveso) – kliknout († klepnout)
click (podst. jméno) – kliknutí († klepnutí)
double click (sloveso) – dvakrát kliknout († poklepat)
double click (podst. jméno) – dvojité kliknutí († poklepání)

Dnes je všechno jinak. Podle posledního manuálu stylu Microsoftu je „klepnout/klepnutí (…) nyní považováno za zastaralé.“ Protože se doporučení této příručky drží lokalizátoři, zastaralé (po)klepání dříve či později z počítačového slovníku vymizí.