Srovnání 34 překladů Bible online

Vydání BibleSrovnání biblických veršů ve 34 vydáních Bible ve 22 jazycích, mezi nimi i jedním českým překladem (Slovo na cestu) i texty v originálních jazycích, umožňuje online konkordance Bibleserver.com.

S výsledky plnotextového vyhledávání je možné pracovat v paralelním náhledu – např. pro srovnání překladů. Podle praktických zkušeností je však server dost přetížený.

Babylónské zmatení jazyků (Ge 11:7)
(Srovnání verše v českém a německých překladech)- Sestoupíme proto mezi ně a zmateme jejich řeč, aby si navzájem nerozuměli. (Slovo na cestu)
– Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des andern Sprache verstehe! (Luther 1984)
– Wohlan, laßt uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, daß sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen! (Revidierte Elberfelder)
– Wir werden hinuntersteigen und ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr den anderen versteht! (Hoffnung für alle)
– Und dann sagte er: Ans Werk! Wir steigen hinab und verwirren ihre Sprache, damit niemand mehr den anderen versteht! (Gute Nachricht Bibel)
– Auf, steigen wir hinab und verwirren wir dort ihre Sprache, sodass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. (Einheitsübersetzung)