Postavení angličtiny ve světě slábne

Před 300 lety hovořilo na světě méně lidí anglicky, než je dnes mluvčích češtiny (11 mil.) a ještě před 100 lety hovořila desetina světa angličtinou jako mateřským jazykem. Dnes je to již jen 5 %. Za dalších 300 let již může být situace úplně jiná.

Země s angličtinou jako úředním jazykem
Dnešní geografické rozšíření angličtiny jako prvního jazyka (5 % obyvatel světa)

Je pravda, že počet mluvčích angličtiny je vyšší, protože se angličtinu dnes učí velké množství lidí. Ale prudce roste zájem také o výuku čínštiny a arabštiny.

Jaká by mohla být šance na dlouhodobé přežití angličtiny, ale i dalších, mnohem méně rozšířených jazyků? Vhodnou strategií je prosadit se jako další jazyk vedle mateřštiny: „Mnohojazyčnost je odpovědí na problém vymírání jazyků. I nevzdělaní lidé se mohou naučit více řečí, začnou-li jako děti,“ říká americký lingvista James Matisoff.

Pořadí jazyků podle počtu rodilých mluvčích v současnosti (v mil.)*˙

1. standardní čínština 873
2. španělština 322
3. angličtina 309
4. hindština 180
5. portugalština 177
7. ruština 145
9. němčina 95
27. polština 42
75.–77. čeština 11
134. slovenština 5