Nizozemština se v evropských institucích tlumočí čím dál tím méně

Od května 2004 platí pro členské státy Evropské unie nová pravidla financování překladatelských a tlumočnických služeb. Jejich krácení a sdílení s dalšími náklady se ukázalo být kontraproduktivní proti duchu mnohojazyčné Evropy a práva na komunikaci ve svém jazyce.

Vlajka EU

Kvůli úsporám tak přestávají nizozemsky hovořící zástupci při jednáních používat svou mateřštinu, aby mohly být např. pokryty jejich cestovní výdaje. Dopady jsou drastické. Počet tlumočených dní se pro nizozemské tlumočníky snížil téměř na polovinu.

Pokud bude tento trend pokračovat, budou nakonec menší země nuceny vysílat do evropských institucí nikoliv své nejlepší odborníky, ale ty, kteří umí nejlépe cizí jazyky.