Směrové cedule v pohraničí: Šilheřovice

Tatáž křižovatka z české strany ve směru od Antošovic: auta mohou dále pokračovat doleva do Šilheřovic nebo doprava do Polska. Všechny tři názvy jsou v češtině, i když by se u Chalupek dalo diskutovat, zda se nejedná jen o polský název, u kterého je písmeno polského bilabiálního aproximantu ‚ł‘ nahrazeno českým ‚l‘ bez lomítka.

Křižovatka v Šilheřovicích

Kuriozitou je elipsovitá mezinárodní poznávací značka vedle názvu Chalupek, která oproti očekávání neobsahuje zkratku PL, ale RP, která je rezervována pro Filipíny.