Největší německý slovník zůstane nedokončen

Německý slovník, úctyhodné dílo bratří Grimmů, začal vycházet od roku 1838, po jejich smrti (Vilém 1859, Jakub 1863) jej vydávaly generace následovníků až do roku 1961. Tehdy vyšel poslední, 32. svazek historického slovníku, který si kladl za smělý cíl podchytit do nejmenších podrobností původ a používání všech německých slov.

Vilém a Jakub Grimmovi na německé bankovceProtože se v průběhu prací nasbíraly nové poznatky a ukázalo se, že některé informace byly v již vydaných dílech slovníku historicky překonané, rozhodlo se ještě koncem 50. let 20. stol. o jeho novém zpracování.
V první etapě se měly aktualizovat díly A–F, tedy ty, na kterých pracovali z velké části ještě bratři Grimmové. Práce se rozdělily mezi Akademie věd v Berlíně (NDR) a Göttingenu (SRN) a měly trvat 20 let.

Nejen politická situace v rozděleném Německu, ale především obrovské množství dokladů (příkladů použití hesla v různých epochách), které bylo nutné zpracovat, však přispělo k tomu, že se značně protáhly. Ani použití moderní techniky nepřispělo ke znatelnému urychlení.

Aktualizovaný díl s písmenem F tak vyjde teprve v roce 2012. Protože je prakticky vyloučeno v dnešních podmínkách najít finanční podporu pro časově tak náročný projekt, bylo rozhodnuto, že se na aktualizaci dalších částí Německého slovníku nebude pokračovat a vydávání slovníku tedy bude v tomtéž roce pozastaveno.

Dílo bratří Grimmů by měl v budoucnu nahradit „Digitální slovník“, na kterém pracuje Berlínsko-braniborská akademie již delší dobu. Jako online slovník má tu výhodu, že je možné průběžně pracovat na všech písmenech abecedy, navíc má být doplněn o korpus 1300 textů z doby 1650–1900 s rozsáhlými možnostmi vyhledávání, které by u tištěného slovníku nebyly možné.

Zda se mu však podaří plnohodnotně nahradit Německý slovník bratří Grimmů s jeho důkladným rozborem každého jednotlivého hesla, se ukáže až po velmi dlouhé době. I tento projekt je během na velmi dlouhou trať.