Angličtina se stala národním jazykem USA

V souvislosti s novým přistěhovaleckým zákonem a uveřejněnou španělskou verzí hymny USA rozhodl Senát ve Washingtonu o uzákonění angličtiny jako amerického národního jazyka. Konečný návrh byl schválen 58 hlasy proti 39. Podle návrhu je angličtina „společným jazykem, který spojuje občany Spojených států“.

Jak se mluví v USA – hlavní jazyk mluvčích:

– angličtina – 82 % obyvatel
– španělština – 11 % obyvatel
– jiný evropský jazyk – 4 % obyvatel
– ostatní – 3 % obyvatel