Rakouské slovo roku 2005: mlčící kancléř

Na základě internetové ankety rozhodla šestičlenná porota o slově tohoto roku v Rakousku. Volba se koná od roku 1999, poprvé tehdy vyhrál výraz sondovací rozhovory.

Slovo roku 2005: Schweigekanzler (mlčící kancléř)
Negativní slovo roku 2005: Negativzuwanderung (negativní imigrace)
Heslo roku 2005: Österreich ist frei! (Rakousko je svobodné!)

Mlčící kancléř vyjadřuje zdrženlivé vyjadřování rakouského předsedy vlády na veřejnosti.
Negativní imigrace byla zvolena jako sobě si odporující výraz z pravicového politického tábora.
Rakousko je svobodné! je heslem 50. výročí od nezávislosti Rakouska. Věta pochází původně od prvního rakouského spolkového kancléře po 2. světové válce.