Globish – jazyk budoucnosti?

Jean-Paul Nerrière, Francouz, který dlouho pracoval ve vysoké manažerské pozici u IBM, zaregistroval před mnoha lety zvláštní fenomén: Na mezinárodních konferencích byli zcela izolováni rodilí mluvčí angličtiny, protože mluvili pro ostatní komplikovaně. Nejlépe si naproti tomu rozuměli cizojazyční účastníci, kteří spolu komunikovali jednoduchou a oboustranně srozumitelnou angličtinou.

Nerrière usoudil, že se vyvíjí Globish – nová forma anglického jazyka, která nahrazuje bohatou a komplexní angličtinu rodilých mluvčích. Definuje ji jako formu zjednodušené angličtiny, kterou používají mluvčí angličtiny jako cizího jazyka pro překonávání jazykových bariér. Globish je globálním dialektem globální vesnice, kterým hovoří a píší každý den milióny lidí na celém světě.

Příklady standardních anglických slov a odpovídajícího doporučovaného vyjadřování v Globish:

siblings (sourozenci) – the other childern of my mother and father (ostatní děti mé matky a otce)
chat (klábosit) – speak casually to each other (neformálně se vzájemně bavit)
kitchen (kuchyně) – the room where you cook food (místnost, kde se vaří jídlo)

Aby Globish – někdy také nazývané English-lite –, plnilo svou funkci a neztroskotávalo na něm porozumění kvůli regionálním odlišnostem – Venezuelané hovoří jiným typem angličtiny než Dánové nebo Filipínci – bylo zapotřebí Globish kodifikovat, stanovit tedy jeho formální pravidla kvůli zajištění jeho konzistence na celém světě.

Gramatika Globish je stejná jako ve standardní angličtině, je však omezená na 6 časů. Mluvčí by měli hovořit a psát v krátkých větách a vyhýbat se humoru, metaforám, zkratkám, idiomům a klišé, aby nedocházelo k interkulturním nedorozuměním.

V roce 2004 vydal Nerrière knihu „Parlez Globish ! Don’t speak English…“ a o rok později „Découvrez le Globish“. Obě vyšly ve francouzštině a později v korejském, italském a španělském překladu. Kuriózně dosud nebyly publikovány v angličtině.

V současnosti se vyvíjí prototyp online kurzu Globish a speciální kurz pro Indy pracující v maloobchodě. Základy Globish se již vyučují na univerzitě v Jižní Koreji a v Paříži.

Jak zdůrazňuje Nerrière, Globish není nový jazyk. Nemá svou vlastní literaturu, je „očištěný“ od kulturních vlivů, jeho účel je čistě praktický, komunikativní.