Wilhelmus – nizozemská hymna

V souvislosti s personální změnou na nizozemském trůnu se naskytla příležitost poslechnout si Wilhelmus, národní hymnu Nizozemska.

Het Wilhelmus (nizozemská hymna)

Nizozemský znakWilhelmus van Nassouwe
Vilém Nasavský
ben ik, van Duitsen bloed,
jsem, z germánské* krve,
den vaderland getrouwe
věrný vlasti
blijf ik tot in den dood.
zůstanu až do smrti.

Een Prinse van Oranje
Princ oranžský
ben ik, vrij, onverveerd,
jsem, svobodný, nebojácný,
den Koning van Hispanje
krále španělského
heb ik altijd geëerd.
jsem vždy ctil.

(*Slovo Duits (Duytsch) může být překládáno ve smyslu německého ‚deutsch‘, tedy německý (Vilémovo sídlo bylo na území dnešního Německa) nebo anglického ‚Dutch‘, tedy nizozemský.)


Jaká je její historie a obsah? Chvalozpěv neznámého autora na počest Viléma I. Oranžského (1533–1584) spatřil světlo světa mezi lety 1568 a 1572 během osmdesátileté války. Text je vyprávěn v 1. osobě z perspektivy Viléma, který vedl boj Nizozemců proti španělské nadvládě. Celá za dob španělské okupace ilegální píseň má 15 slok, jejichž počáteční písmena tvoří slovo Willem van Nazzov. V současnosti se zpívá jen její první sloka, při slavnostních příležitostech i šestá.

Wilhelmus se stal nizozemskou hymnou v roce 1932, kdy nahradil ‚Wien Neêrlands bloed‘, oficiální hymnu Nizozemského království v letech 1817–1933.