Rozhovor s českou tlumočnicí v Bruselu

Sabina Širokovská z Ostravy působí jako tlumočnice Evropské komise v Bruselu. Jejími pracovními jazyky jsou němčina a angličtina v kombinaci s češtinou. Mimoto se domluví francouzsky a finsky. Včerejší Moravskoslezský deník s ní přinesl rozhovor.

Berlaymont, sídlo Evropské komise v Bruselu
Sídlo Evropské komise v Bruselu


O kvalifikaci: „Je nutné mít buď vystudovaný obor tlumočnictví nebo postgraduální roční kurz konferenčního tlumočení Euromasters anebo prokázat dostatečnou a relevantní praxi v oboru. Tlumočení není jen o tom ‚znát jazyk‘, ale je to zcela specifická dovednost, a ta se dá získat pouze tvrdou prací na sobě.“

O začátcích: „Absolvovala (jsem) gymnázium s rozšířenou výukou jazyků Čs. exilu v Ostravě-Porubě. Byla to dobrá škola, ale realita je dneska taková, že člověk musí dělat ještě mnohem víc, než co je v osnovách, pokud to chce někam dotáhnout. A tak jsem chodila po večerech do jazykové školy a učila se i doma.“

O studiu v zahraničí: „To (přišlo) až na vysoké. Předtím jsem byla nejdéle v Anglii, a to jenom na pět týdnu. Víte, dělat někde pár let au-pair jako průprava na tlumočení rozhodně nestačí (smích).“

O náročnosti: „Všichni (dělají) všechno, v tom právě spočívá nesmírná náročnost tohoto povolání (…). Určitou znalost problematiky mít musíme, proto je nutné se zejména na některá jednání pečlivě připravovat. Problémem navíc není jen znát termíny ve všech jazycích, ale i v mateřštině, což zdaleka není samozřejmostí.“