Zrádná slova v německém tisku

Zprávy mezinárodního významu se často přebírají z anglických zdrojů. Práce německých novinářů tedy zabírají z velké části překlady anglických textů. „Mnoha (německým novinářům) připadá těžké se osvobodit od anglické předlohy, lpí na originálním textu a překládají slovo od slova, bez toho, že by si položili otázku, jestli je to tak možné říci i v němčině. Tak dochází někdy ke kuriózním nedorozuměním a extrémně svévolným novotvarům.“

Zrádná slova (angl. false friends, něm. falsche Freunde) jsou doslovně přeložené výrazy, které ve druhém jazyce mají jiný význam. Vedle doslovně přeložených pojmů bez přihlédnutí ke kontextu, které zcela postrádají význam, představují velkou skupinu překladových chyb, na které se dá často v německých médiích narazit.

Příklady chybně přeložených anglických slov
(zrádná slova, doslovné překlady nebo chybně zvolený význam)billion – bilión – miliarda
boiler – průtokový ohřívač – parní kotel
create a monster – zplodit monstrum – ztratit kontrolu
drugs – drogy – léky
health club – zdravotní klub – fitness studio
sensitive – citlivý – lehce vznětlivý
silicon – silikon – křemík
sympathy – sympatie – soucit

V tomto smyslu: See you, take care! Podívej na sebe, vezmi starost!