Perličky z mizerně přeložených televizních pořadů

Jako zajímavý sport se může jevit hádání původního významu chybných překladů v televizních pořadech. Záplava dabovaných pořadů na všech možných kanálech k tomu přímo vybízí a ukazuje, že s rostoucí masou klesá nepřímo úměrně jazyková kvalita.

Pár příkladů – jedná se o zrádná slova:
(překlad v televizi – původní znění – správný překlad)kabinet – cabinet – lékárnička
kauza – cause – příčina
krajta dětská – Children’s python – krajta Childrenova
olověná kytara – lead guitar – sólová kytara
patetická střela – pathetic shot – mizerná střela