Surinam vstoupil do Nizozemské jazykové unie

Jihoamerická republika Surinam vstoupila v prosinci do Nizozemské jazykové unie. Jazyková unie (Taalunie) je mezinárodní mezivládní orgán pro spolupráci mezi nizozemsky hovořícími zeměmi v oblasti jazyka a kultury. Byla založena v roce 1980, jejími dosavadními členy byly Nizozemsko a Vlámsko.

Surinam

Surinam

– Rozloha: 163 270 km²
– Počet obyvatel: 436 935 (2004)
– Hlavní město: Paramaribo


Surinam je bývalá nizozemská kolonie (Nizozemská Guayana do r. 1975). Nizozemština, oficiální úřední jazyk, se tam používá na školách a úřadech. Mimoto hovoří většina obyvatelstva Surinamu kreolským jazykem sranan s portugalskými, africkými, anglickými, javánskými a nizozemskými kořeny. Rozšířená je i angličtina. Velmi rozmanité skupiny obyvatelstva mimoto ještě hovoří svým vlastním mateřským jazykem.