Swadeshův seznam nejdůležitějších slov jazyka

Podle amerického jazykovědce Morrise Swadeshe (1909–1967) je pojmenován srovnávací seznam 207 nejdůležitějších slov všech jazyků. Swadesh vyvinul tento seznam ve 40. a 50. letech minulého století pro potřeby zkoumání příbuznosti jazyků: lexikostatistiky (kvantitativní ohodnocení stupně příbuznosti) a glotochronologie (datování počátku odlišného vývoje příbuzných jazyků).

Prvních 20 slov ze Swadeshova seznamu
(anglicko-český)
1. I – jáMorris Swadesh
2. you (j. č.) – ty
3. he – on
4. we – my
5. you (mn. č.) – vy
6. they – oni
7. this – tento, tato, toto
8. that – tamten, tamta, tamto
9. here – tady, tu
10. there – tam
11. who – kdo (tázací)
12. what – co (tázací)
13. where – kde (ne pohybové, tázací)
14. when – kdy (tázací)
15. how – jak (tázací)
16. not – ne
17. all – vše, všechno
18. many – mnoho
19. some – několik, pár, trocha
20. few – málo, nemnoho


Swadesh konkrétně vyvodil tezi, že se v jazyce po uplynutí 500 let změní v průměru 14 % slovní zásoby, po 1 000 letech je to 26 %. I přes velkou pozornost, kterou Swadeshovy závěry vyvolaly v 60. a 70. letech, se podle názoru velké části jazykovědců jedná o značně spekulativní metody.

Swadeshův seznam přesto i dnešnímu uživateli poskytuje zajímavé poznatky o podobnosti slov mezi příbuznými jazyky – viz např. srovnávací Swadeshův seznam slovanských jazyků.