Slovník anglicismů pro seniory

V Rakousku vychází v těchto dnech užitečný slovník s 400 anglickými výrazy, které pronikly do každodenního jazyka. Anglicismy jsou velmi produktivním způsobem obohacování slovní zásoby. Aniž si to však mnozí uvědomují, představují zároveň překážku porozumění pro příslušníky starší generace, ať už se s anglickými slovy setkávají v médiích, při nákupu nebo rozhovoru. Klasické slovníky cizích slov na trend přejímání z angličtiny reagují se zpožděním, takže právě tento slovník může být pro mnohé seniory spasením.

Některé příklady hesel ze slovníku anglicismů pro seniory

body milk – tělové mléko
callcenter telefonické zákaznické centrum
CEO generální ředitel, předseda představenstva
Slovník pro seniory anglicko-německýfeedback zpětná vazba
joystick pákový ovladač
lobby 1. vstupní hala (kde se přijímají návštěvy) 2. zájmová skupina
open-air  pod širým nebem
pay-TV placená televize
primetime hlavní vysílací čas
sales  výprodej
shopping center nákupní centrum
slum chudinská čtvrť
snack svačina, přesnídávka
sorry omlouvám se


Autory slovníku jsou studenti a učitelé jedné rakouské střední školy, slovník vychází při příležitosti Mezinárodního dne jazyků (26. září) a Mezinárodního dne seniorů (1. října), a je možné si jej stáhnout i z webových stránek jejich školy. Určitě se jedná o zajímavý nápad, který by mohl najít uplatnění i u nás.