Tipy pro začínající překladatele počítačových programů

Základním předpokladem jsou znalosti angličtiny, tak, aby byl schopen člověk přeložit souvislejší text a dokázal přitom zohlednit jeho kontext. Důležitá je znalost odborných termínů v originále a vědomosti o jednotlivých funkcích překládaného programu.

Pozornost musí být věnována i standardizovanému překladu. Uživatel je totiž zvyklý na určitou softwarovou terminologii v programové nabídce, takže jej Editace jako překlad anglického Edit může zmást (správně: Úpravy), stejně jako překlad Cancel jako Zrušit nebo Zpět (dnes běžné: Storno). Nepochopitelný by byl dnes překlad funkce Help jako Pomoc místo zcela zažitého Nápověda.

Vnitřní instrukce a názvy proměnných v programu se nepřekládají, stejně tak se ponechávají v originále názvy programů: „Bylo by nanejvýš vlastenecké používat program Velitel oken (Windows Commander), Výhled (Outlook), Slovo (Word) či VýherníZip (WinZip), ale zároveň je to zásah do práv autora programu.“

K potřebným pomůckám pro překlad patří slovník, grafický program (pro překlad grafických prvků, jako např. animované nabídky, v původním stylu), editor zdrojů, hexadecimální editor, kompilátor a dekompilátor, případně ještě instalační program a editor nápovědy.