Vydavatel slovníků Langenscheidt a jeho život

Zakladatel stejnojmenného německého nakladatelství jazykových učebnic a slovníků Gustav Langenscheidt se narodil dnes před 175 lety. Kdo byl tento muž a co jej vedlo k založení známého nakladatelství?

Gustav Langenscheidt (1832–1895)Gustav Langenscheidt přichází na svět v Berlíně 21. října 1832. V 17 letech podniká 5 500 km dlouhou cestu Evropou (mj. přes Londýn, Paříž, Vídeň, Milán a Prahu). Přitom neustále naráží na problémy s dorozuměním. V jeho hlavě přitom zraje plán na jednoduché učení cizím jazykům založeném na komunikaci. Tenhdejší metody byly totiž příliš jednostranně orientované na gramatiku. Učit se jazyky mluvením byla jeho deviza.

Vytvořil jednoduché hláskové písmo pro zápis výslovnosti, které bylo na svou dobu revoluční. Když pro svůj kurz pro samouky, který vyvinul ve spolupráci se svým francouzským učitelem Charlesem Toussaintem, dlouho nenachází nakladatele, rozhoduje se Gustav Langenscheidt ve svých 24 letech k založení vlastního nakladatelství. Jeho autodidaktické kurzy zaznamenávají od počátku velký úspěch.

Ve svém cestovním deníku „Procházky severem, jihem a západem“ vydaném v roce 1851 popisuje své postřehy z cest po různých regionech Německa a sousedních zemích. Z něj pochází i nadčasová věta:
„Kdo hovoří cizími jazyky, tomu se otevírá svět.“

V roce 1861 vychází jeho autodidaktický kurz pro angličtinu a o dva roky později počínají práce na prvním slovníku. Francouzský slovník „Sachs-Villatte“ byl opatřený Langenscheidtovým přepisem výslovnosti a práce na něm se prodloužila z původně plánovaných 3 let na 17 let, tak, aby byl splněny všechny požadavky na praktické a přitom vědecké dílo. Byl vydán v kooperaci německých a francouzských redaktorů a korektorů v letech 1868–1880, obsahoval 400 000 hesel, a byl tedy ještě rozsáhlejší než encyklopedie Francouzské akademie. V mezidobí, během prusko-francouzské války, nechá Langenscheidt vytisknout „slovník do brašny“ pro německé vojáky.

Za své dílo obdrží Langenscheidt v roce 1874 profesorský titul. Od roku 1883 vycházejí pod jeho registrovanou obchodní známkou „L“ předchůdci dnešních kapesních slovníků. Teprve po jeho smrti v roce 1901 vychází po 32 letech práce anglický slovník „Muret-Sanders“.

Gustav Langenscheidt umírá 11. listopadu 1895 v Berlíně. Jeho obchodní aktivity přebírá syn Carl (1870–1952).