Vyšel výkladový jazyk češtiny

Slovníkové nakladatelství Lingea vydalo po několika letech práce knižní výkladový slovník češtiny pod názvem Slovník současné češtiny (SSČ), který podchycuje současnou slovní zásobu českého jazyka. Jako takový vyplňuje mezeru na trhu, protože poslední aktuální výkladový slovník češtiny vyšel před více než 30 lety.

Slovník současné češtiny

Slovník současné češtiny na CD

– 30 000 hesel
– 41 000 významů
– 70 000 příkladů a idiomů
– 1 088 str. + CD-ROM


Nejedná se o slovník preskriptivní, tedy takový, který uživateli říká, jak se má psát, nýbrž deskriptivní, který ukazuje, jak vypadá současná čeština. Rozhodně v něm tedy nenajdeme jen spisovné výrazy – součástí jsou i slova expresivní (fofr, pařit) nebo vyloženě nespisovná (flaška, švindlovat), stejně jako řada cizích slov (babybox, pétanque), zejména anglicismů – např. z IT hantýrky (fleška, upgradovat), i slova související s životním stylem (emo, zumba).

Text slovníku je barevně odlišený na hesla, údaje o stylu, rodu, koncovky skloňování a časování. Vybraná hesla jsou doplněna o ilustrativní obrázky a informace v rámečku o původu a významu slov a pravopisu. V zadní části je obsažen slovník zkratek a základní přehled gramatiky.

Přílohou slovníku o rozsahu 30 tisíc hesel je CD s elektronickou verzí díla, a to jako instalační soubor Lingea Lexiconu se slovníkovou databází. Máte-li již nainstalovaný jiný slovník Lexiconu 5, při instalaci se bez problému rozšíří o Slovník současné češtiny. Hledáte-li pak výrazy z češtiny do cizího jazyka, nabízí se vám i zadaná hesla s odkazem na SSČ.