Papiamento – nový oficiální jazyk Nizozemských Antil

Papiamento se vedle nizozemštiny a angličtiny stalo oficiálním jazykem Nizozemských Antil. Rozhodl o tom v úterý parlament tohoto autonomního zámořského území Nizozemského království.

Papiamento – fakta

ABC ostrovy od východu na západ: Aruba, Curaçao a Bonaire

– hovoří se jím na ABC ostrovech v Karibiku: ostrovy Bonaire a Curaçao (oba Nizozemské Antily) a autonomní ostrov Aruba
– přes 300 000 mluvčích, mateřština 90 % obyvatel ABC ostrovů
kreolský jazyk
– slovní zásoba: 66 % iberorománského, 28 % nizozemského a 6 % jiného původu
– dosud nejednotný pravopis
– vzniklo na Curaçau v 2 pol. 17. stol.
– postupně vytlačilo nizozemštinu z každodenního života
– dnes 10 novin a 20 rádií v papiamentu (oproti 3 novinám a 1 rádiu v nizozemštině)
– název odvozen z iberorom. „papia“ („mluvit“)
– 1933 – vyšlo první dílo v papiamentu


Papiamento, jazyk každodenního života na Nizozemských Antilách, který má kořeny v afrických dialektech, španělštině, portugalštině, angličtině a nizozemštině, se již na většině tamních škol vyučuje, dosud mu však chyběl oficiální status.